Zadzwoń do Dekofilm Polska Sp. z o.o. Napisz do Dekofilm Polska Sp. z o.o.

O firmie DekofilmHistoria firmy i grupy - ważne daty

2017 - Produkcja nowych folii poliolefinowych termokurczliwych oraz sieciowanych (DCL-B, DCL-XF, DCL-XS)

2015 - Zakup w USA nowoczesnej linii produkcyjnej i rozpoczęcie produkcji wielowarstwowych folii sieciowanych DECOLINE®DCL cross-linked

2007 - Instalacja nowej linii do produkcji rozciągliwej folii spożywczej DECOWRAP®

2003 - Podpisanie umowy joint venture w Rosji i powstanie firmy O.O.O. Pandeko - kolejnej firmy produkcyjnej wchodzącej w skład grupy

2002 - Podpisana zostaje umowa Joint Venture w Rumunii, a tym samym powstaje Dekofilm Romania Srl

2001 - Decofilm S.p.A. (Italy) otrzymuje certyfikat ISO 9001:2000

1995 - Utworzenie joint venture z Polpack Sp. z o.o. w Polsce, powstanie Dekofilm Polska Sp. z o.o.

1990 - Wczesne lata 90-te owocują poszerzeniem oferty produkcyjno-handlowej firmy o grupę wielowarstwowych folii poliolefinowych

1981 - W tym momencie następuje przeniesienie produkcji do nowoczesnej fabryki zlokalizowanej w UBOLDO (VA) - jest to bardzo znaczący krok na drodze rozwoju/wzrostu grupy

1971 - Założenie Decofilm S.p.A i uruchomienie produkcji folii termokurczliwych na bazie PVC (polichlorek winylu) - Decoterm® i Decomac®, są to tzw. folie prezentacyjne (display packaging). W krótkim czasie folie te stają się synonimem jakości, użyteczności i bezpieczeństwa


Dzień dzisiejszy


Grupa posiada wiodącą pozycję na europejskim rynku folii termokurczliwych i rozciągliwych folii do pakowania żywności. Możemy poszczycić się globalną skalą sprzedaży naszych produktów i odpowiednimi możliwościami produkcyjnymi.

Dekofilm Polska Sp. z o.o. jest na dzień dzisiejszy największym producentem folii termokurczliwych PVC i szybko zdobywa pozycję w zakresie wielowarstwowych folii poliolefinowych.

Pomysł na jutro


Idea na przyszłość, którą kieruje się Dekofilm Polska, to stałe rozpoznawanie i spełnianie wymagań klienta nie tylko w zakresie dostarczanych produktów, ale także szeroko rozumianej współpracy. Zależy nam na budowaniu wizerunku firmy wiarygodnej, układającej relacje na zasadach obopólnych korzyści z pracy na rynku. Staramy się sprostać kryteriom stawianym organizacjom lojalnym i szybko uczącym się, opierając własne doskonalenie na właściwej komunikacji z otoczeniem. Jest to w naszym rozumieniu klucz do skutecznej realizacji misji, jaką jest trwała i dająca korzyści naszym klientom obecność na rynku, a przez to utrzymanie wiodącej pozycji i wysokiej efektywności gospodarowania aktywami.

Dekofilm Polska Sp. z o.o.

  • 03-128 Warszawa, ul.Świderska 35
  • dekofilm@dekofilm.com.pl
  • commerce@dekofilm.com.pl
  • +48 22 814 27 40
  • +48 22 676 99 91
  • Kapitał zakładowy 337 400,00 PLN. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp.
  • KRS 0000116639, NIP PL 524-10-13-679, REGON 010898938


    DEKOFILM ISO